Fundacja Muzyka Zakorzeniona powstała w Warszawie z inicjatywy Piotra Baczewskiego od lat dokumentującego i popularyzującego muzykę tradycyjną polskiej wsi w żywym kontekście kulturowym. Fundację tworzą trzy osoby:
Piotr Baczewski (prezes zarządu) – filmujący fotograf, popularyzator muzyki tradycyjnej.
Monika Gigier (wiceprezeska) – etnolożka rozkochana w polskich i ukraińskich pieśniach, obecnie jest redaktorką Radiowego Centrum Kultury Polskiego Radia.
Joanna Skowrońska (członkini zarządu) - etnolożka, śpiewaczka. Od wielu lat prowadzi badania terenowe w Polsce i na Polesiu ukraińskim, a od 2010 roku na Dolnym Śląsku.
Karol Majerowski (członek zarządu) - trębacz, dudziarz, realizator dźwięku i kompozytor.

Celem działania Fundacji jest:
● dokumentowanie tradycyjnej kultury wiejskiej Polski, Europy Środkowo – Wschodniej i obszarów zamieszkanych przez Polaków,
● działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki tradycyjnej, w szczególności tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo Wschodniej,
● promowanie polskiej kultury tradycyjnej w Polsce oraz poza granicami RP, prezentacja kultury tradycyjnej innych narodów i kultur w Polsce, popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich,
● ochrona dziedzictwa kulturalnego przez archiwizację, zabezpieczenie, zachowywanie, udostępnianie do celów naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granicą unikalnych zbiorów dotyczących muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej stanowiących własność Fundacji, zbiorów będących w depozycie Fundacji oraz archiwów prywatnych,
● wspieranie społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i upowszechnienie ich dorobku kulturowego,
● wszelkich innych przedsięwzięć związanych z kulturą, pobudzających rozwój uczestnictwa i aktywności w kulturze i edukacji kulturalnej
Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami z całej Polski zajmującymi się muzyką tradycyjną.
2016-2021 Opracowywanie i popularyzacja dorobku badawczego Piotra Gana (największego badacza i popularyzatora tradycji wiejskich i małomiasteczkowych Kielecczyzny i Ziemi radomskiej). Stworzenie strony internetowej www.archiwum-gana.pl
2016-2021 Dokumentacja muzyki tradycyjnej w żywym kontekście na terenie całej Polski.
2017-2021 Stworzenie i rozwój pierwszej profesjonalnej strony internetowej o dudach i dudziarzach w Polsce - www.dudziarze.pl
2019-2021 Jesteśmy współzałożycielem federacji Forum Muzyki Tradycyjnej (FMT), czyli ogólnopolskiego zrzeszenia organizacji zajmujących się muzyką polskiej wsi. Piotr Baczewski jest obecnie jej wiceprezesem. Jako FMT współpracujemy z Instytutem Muzyki i Tańca współtworząc Pracownię Muzyki Tradycyjnej inicjującą, wdrażająca i prowadzącą ogólnopolskie programu ochrony, wspierania i promocji muzyki tradycyjnej polskiej wsi w żywym kontekście kulturowym. 
2016-2021 Działania na rzecz dokumentacji i popularyzacji muzyki tradycyjnej w ramach Radomskiej Inicjatywy Oberkowej - nieformalnej grupy zrzeszającej osoby i organizacje działające na rzecz muzyki tradycyjnej w subregionie radomskim
2020 - wydanie 4 płyt z muzyką tradycyjną (w formie cyfrowej i fizycznej):
- Biskupizna (woj. wielkopolskie) - muzyczny portret mikroregionu regionu - na płycie gra i śpiewa Regionalny Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic.
- Bez nut (woj. łódzkie) - dwupłytowy album kapeli Tadeusza Kubiaka - jednej z najlepszych kapel tradycyjnych centralnej Polski
- Muzyka spod Radomia (woj, mazowieckie) - składanka muzyki pochodzącej spod Radomia granej przez różne pokolenia mieszkańców miast i wsi
- Krystyna Ciesielska (woj. mazowieckie) - portret muzyczny znakomitej śpiewaczki z radomskiego
2020 - Ale pięknie! - realizacja 20 profesjonalnych nagrań audio-video dokumentujacych tradycyjny śpiew
2018-2020 Prowadzenie kanału muzykazakorzeniona na kanale yt na którym publikujemy filmy dokumentujące i popularyzujące żywe tradycje muzyczne polskiej wsi. Obecnie można znaleźć tam ponad 1500 filmów.
2019 Zorganizowaliśmy 4 zabawy taneczne przy muzyce tradycyjnej we wsiach leżących na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Back to Top