Muzyka spod Radomia {PL]
Radomskie to jeden z najbardziej żywych muzycznie regionów etnograficznych w Polsce. Ojcem chrzestnym renesansu tamtejszych tradycji muzycznych oraz wzrostu zainteresowania nimi w kontekście ogólnopolskim i regionalnym został prof. Andrzej Bieńkowski, który od lat 80. XX w. niestrudzenie je dokumentuje i popularyzuje. Młodzi ludzie z całej Polski, poruszeni jego filmami i opowieściami, od trzech dziesięcioleci pielgrzymują do zamieszkałych w podradomskich wsiach skrzypków, harmonistów i śpiewaczek. Te międzypokoleniowe i międzyregionalne spotkania na powrót ubierają lokalne tradycje muzyczne w żywy i naturalny kontekst – tańca, gromadnego śpiewu i przede wszystkim spotkania wiejskiej wspólnoty.
Po latach muzycznego postu na parkiety wiejskich remiz w okolicach Przysuchy, Potworowa, Przytyka i Iłży ponownie wkroczyły oberki, mazury i polki, a moda na zabawy przy wiejskiej muzyce zaczęła rozlewać się na całą Polskę. Dziś melodie spod Radomia są znane i grane nawet w dużych miastach – zarówno przez zapraszanych na miejskie zabawy wiejskich muzykantów, jak i ich uczniów oraz naśladowców.
Ta płyta jest jak zdjęcie. Krótka chwila utrwalona na nagraniach. Nie ukazuje pełnego krajobrazu muzycznego tworzonego dziś przez osoby grające muzykę tradycyjną zaczerpniętą z podradomskich wsi, a stanowi jedynie jego wycinek – pulsującą życiem i zadziwiającą różnorodnością eklektyczną mozaikę kilku muzycznych światów, które warto poznać.

The music of Radomskie [ENG]

Radomskie – an area located in what today is the Mazovian Voivodeship – is one of Poland’s most vibrant ethnographic regions in terms of music. Professor Andrzej Bieńkowski has been tirerelessly documenting and promoting the region’s musical tradition since the 1980s, giving rise to a renaissance of the local music and sparking off a fresh interest in it, both on the national and regional level. Inspired by Bieńkowski’s films and stories, young people from all over the country have been making pilgrimages to violinists, button acordionists, and singers for three decades now. Thanks to these multigenerational, interregional encounters, the locals are reminded of the value of their traditions. The musical customs regain their natural context, coming to life through dancing, crowd singing, and, most importantly, community gatherings.

The years of musical stagnation are over – oberek, mazur and polka are back to rural dancefloors in the Przysucha, Potworów, Przytyk and Iłża area. Festivities involving traditional music have become a countrywide trend. Today, the melodies of the Radomskie region are recognised even in big cities, where rural musicians, their disciples and followers are invited to perform.

This record is like a photograph. It is a short moment captured in the recordings. By no means does it paint a full picture of the musical landscape of the Radomskie region – it does, however, present a piece of the vivid, fascinating, and eclectic mosaic that the musical worlds of the area constitute. Without a shadow of a doubt, they are worth exploring.
 
realizacja nagrań: Bartosz Suchy / Jan Wroński
miks i mastering: Jan Wroński
koncepcja i przygotowanie płyty: Piotr Baczewski / Jan Wroński / Monika Gigier / Bartosz Suchy
projekt i opracowanie graficzne: Czarli Bajka – www.czarlibajka.com
fotografie: Piotr Baczewski, Danuta Naugolnyk (kapela Grabowska/Agopsowicz) Marcin Smolik (kapela Metysława) oraz Gutek Zegier (kapela Bursów).
tekst: Piotr Baczewski
tłumaczenie na język angielski: Natalia Sajewicz

partnerzy:
Radomska Szkoła Tradycji | Radom
Fundacja We Dworze | Rzuców

Wydawca: fundacja Muzyka Zakorzeniona | 2020
www.facebook.com/muzyka.zakorzeniona
℗ © 2020 fundacja Muzyka Zakorzeniona

Zadanie “Muzyka spod Radomia” zostało dofinansowane ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.

Back to Top