Fundacja Muzyka Zakorzeniona dokumentuje i popularyzuje muzykę tradycyjną polskiej wsi, pomagając dziesiątkom organizacji, instytucji i osób przywracać ją do żywego obiegu kulturowego oraz odnajdywać dla niej miejsce we współczesnym świecie.
Zrealizowaliśmy tysiące nagrań audio i video, digitalizujemy, porządkujemy i upowszechniamy cenne zbiory archiwalne, jesteśmy producentem filmów dokumentalnych oraz małym wydawnictwem płytowym.
Obecnie naszą fundację tworzą cztery osoby:
Piotr Baczewski ||| filmujący fotograf, popularyzator muzyki tradycyjnej i wszędobylski motor naszych działań
Monika Gigier ||| etnolożka i dziennikarka, którą pracuje obecnie w Radiowym Centrum Kultury Ludowej
Karol Majerowski ||| projektant mebli, trębacz, realizator dźwięku i kompozytor - człowiek orkiestra
Joanna Skowrońska ||| śpiewaczka, etnolożka i badaczka wiejskich tradycji muzycznych
Magda Tejchma ||| etnomuzykolożka, dziennikarka Radiowego Centrum Kultury Radiowej i producentka publikacji płytowych, koncertów i festiwali.
Jak dotąd współpracowaliśmy m.in. z:
Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca,  federacją Forum Muzyki Tradycyjnej, Biblioteką Narodową w Warszawie, Podlaskim Instytutem Kultury, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, fundacją 9 Sił z Jeleśni, fundacja Braci Golec z Milówki, Stowarzyszeniem Tratwa z Olsztyna, fundacją Wszystkie Mazurki Świata z Warszawy, fundacją Ważka z Wrocławia, stowarzyszeniem Dom Tańca z Warszawy, stowarzyszeniem Dom Tańca z Poznania, Zbąszyńskim Ośrodkiem Kultury, Polskim Radiem - Radiowym Centrum Kultury Ludowej, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, stowarzyszeniem Trójwiejska z Trójmiasta, fundacją muzyka Odnaleziona z Warszawy, Biskupiańskim Zespołem Folklorystycznym z Domachowa i okolic, Muzeum Regionalnym w Iłży, fundacją Republika Radomska z Radomia, fundacja Czas Tradycji z Warszawy, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, fundacją Dorzecze Prosny oraz licznymi pasjonatami, animatorami kultury i folklorystami z terenu całej Polski.

Back to Top