Świętokrzyskie tańczy!


W ramach projektu chcieliśmy stworzyć na wsiach Kielecczyzny przestrzeń dla
muzyki tradycyjnej oraz także przestrzeń spotkania wokół niej - czyli wiejskie zabawy taneczne z muzyką graną na żywo. Ich bohaterami stało się kilka pokoleń osób ze wsi i miast grających muzykę tradycyjną.

Zorganizowane przez nas wydarzenia okazały się ogromnym sukcesem. Zmotywowały i ośmieliły liderów lokalnych społeczności do organizowania w kolejnych latach podobnych wydarzeń. Mieszkańcom wsi - którzy nas gościli - uzmysłowiły, że muzyka tradycyjna ma moc tworzenia międzypokoleniowych festiwali spotkań międzyludzkich.
W ramach projektu zorganizowaliśmy 4 zabawy przy muzyce tradycyjnej w:
- Sędku k. Łagowa
- Rzeczniowie k. Iłży
- Koniecznie k. Włoszczowy
- Wiązownicy Kolonii k. Staszowa

Back to Top