Na płycie usłyszymy kolędy i pastorałki z repertuaru Marii Siwiec (1959), śpiewaczki ze wsi Gałki (woj. mazowieckie, pow. przysuski), zaśpiewane i zagrane przez jej uczennice (Lenę Popińską i Agatę Korycką) oraz lubicieli podradomskich melodii przyjeżdżających za nimi z Warszawy i Puław.

Powyższe nagrania są efektem dwudniowego spotkania zakończonego sesją nagraniową w drewnianej chacie należącej Pani Marii.
---
Od 2022 roku w Gałkach działa Ognisko Muzyki Tradycyjnej prowadzone przez Marię Siwiec, współfinansowane w 2023 roku przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz fundację Muzyka Zakorzeniona.
---
Maria Siwiec urodziła się w 1959 roku koło Przysuchy w niezwykłym muzycznie mikroregionie Kajoków. Od najmłodszych lat śpiewała - najpierw ze swoim ojcem i siostrami, potem jako druhna na oczepinach. Od 1980 roku występowała w zespole „Zakukała kukułeczka” z Gałek Rusinowskich. Później, w 2012 roku założyła zespół „Gołcunecki”.
Prowadzi warsztaty śpiewu i wspiera lokalne oraz ogólnopolskie działania na rzecz popularyzacji muzyki tradycyjnej swojego regionu. W 2015 roku została laureatką Nagrody im. Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
---
kapela Agopsowicza (Warszawa) to miłośnicy i praktycy kajockiej muzyki skrzypcowej. Grają do tańca i posłuchu, prowadzą warsztaty skrzypcowe, śpiewacze i bębnowe. Współpracują z ostatnimi wiejskimi mistrzami, a po godzinach szukają odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, by granie szło do nieba.
---
Franek de Latorur (Warszawa) i Franek Stalenga (Puławy) reprezentują młode pokolenie miłośników muzyki tradycyjnej.
Lena Popińska i Agata Korycka - śpiew
Antek Hasso-Agospowicz - skrzypce, śpiew i baraban
Marta Gotfryd - basy
Witek Wojciechowski - skrzypce i śpiew
Franek de Latour - baraban i śpiew
Franek Stalenga - akordeon

realizacja nagrań, miks i mastering - Karol Majerowski
koordynacja organizacyjna: Piotr Baczewski
okładka: Narodowe Archiwum Cyfrowe (postprodukcja - Piotr Baczewski)

nagrań dokonano w chacie Marii Siwiec / listopad 2023

Płyta powstała w ramach programu Ogniska Muzyki Tradycyjnej prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Back to Top