Archiwum Łęczyckie


Łęczyckie leży w pradolinie Wisły, w pasie nizin środkowej Polski. Przez to terytorium przepływają wśród bagien i torfowisk rzeki Ner i Bzura. Tędy prowadziły już w średniowieczu dwa ważne szlaki komunikacyjne: pierwszy z Małopolski na Kujawy i Pomorze, drugi z Wielkopolski na Mazowsze. Za pierwszych Piastów zamieszkiwała tu odrębna grupa plemienna Łęczycan, których kultura, na skutek ekspansji sąsiednich regionów, w późniejszych czasach w znacznej mierze zatraciła wyróżniające je cechy.
Autorką Archiwum Łęczyckiego jest Joanna Skowrońska, pochodząca z Łęczyckiego (Ozorków), etnolożka i śpiewaczka. Jest to zbiór materiałów etnograficznych, głównie muzycznych, lecz także fotografii i filmów, dotyczących muzyki, obrzędów i zwyczajów tego regionu.
Najstarsze nagrania pochodzą z lat 60. z IS PAN, następne z lat 80. – 90. Małogorzaty Dziurowicz-Kaszuby, kolejne z lat dwutysięcznych m.in. Ewy Grochowskiej, naszej fundacji, Joanny Gancarczyk i z prywatnych zbiorów – Joanny Skowrońskiej.
Back to Top