kapela Dobrzeliniacy - do tańca {PL]
Żywa, niestylizowana muzyka kapeli Dobrzeliniacy najlepiej brzmi w jej naturalnym kontekście – grana do tańca, na potańcówkach, zabawach, weselach. Roztańczeni ludzie i kapela tworzą jeden pulsujący w tym samym rytmie organizm pełen energii i emocji.

Niniejsza publikacja jest pierwszym wydawnictwem z serii „do tańca”, dokumentującą muzykę tradycyjną zarejestrowaną podczas zabaw tanecznych.
kapela Dobrzeliniacy - do tańca {ENG]
Vital, non-stylized music of Dobrzeliniacy band sounds the best in its natural context - played to dance, in dancing parties, feasts and weddings. Dancing people and the band create one organism, pulsating in the same rhythm filled with energy and emotions.

This release is the first edition of "for dancing", documenting traditional music recorded at dancing feasts.

Kapela „Dobrzeliniacy” z Żychlina

Kapela „Dobrzeliniacy” z Żychlina należy do najbardziej zasłużonych kapel łowickich. Istnieje już prawie czterdzieści pięć lat. W jej pierwszym składzie grali: Józef Bilski (skrzypce), Ryszard Gostyński (harmonia trzyrzędowa) i Zdzisław Kwiatulski (bęben ze stalką). Skład osobowy zmieniał się, jednak instrumentarium i repertuar pozostały takie same.
Przez wiele lat grał w kapeli leworęczny skrzypek, Zenon Idzikowski (1938–2013). Po jego śmierci zastąpiła go skrzypaczka z Łodzi, Maria Stępień, wcześniej praktykująca w Kapeli „Gęsty Kożuch Kurzu”, wykonującej muzykę ludową regionów środkowopolskich, w szczególności repertuar Stanisława Klejnasa z Raducza, Tadeusza Kubiaka z Leśmierza i właśnie Sławomira Czekalskiego – harmonisty z Kapeli „Dobrzeliniacy”.

Lider kapeli – Sławomir Czekalski (ur. w 1944 r. w Woli Popowej, zam. w Orątkach) tradycje muzyczne wyniósł z domu rodzinnego. Jego ojciec, Stanisław (1918–1985) grał na harmonii. Zainteresowania muzyczne wykazywał od wczesnego dzieciństwa – chodził na wesela i poznawał muzykę okolic Żychlina. Największym autorytetem był dla niego Adam Radzymiński (1907–1963), harmonista z Dobrzelina w powiecie kutnowskim, który tworzył znaną kapelę ze skrzypkiem, Władysławem Biedrzyckim z Głowna. Część repertuaru „Dobrzeliniaków” została przejęta właśnie od niego. Sławomir Czekalski jest obecnie nie tylko bogatym źródłem repertuaru, ale również mistrzem, prowadzącym warsztaty gry na harmonii. 

W marcu 2016 roku odszedł bębnista, Franciszek Kowalski (1950–2016), który był związany z kapelą ponad dwadzieścia pięć lat, a zamiłowanie do gry na bębnie odziedziczył po swoim wuju, Zdzisławie Kwiatulskim. Od 2017 roku bębnistą w kapeli jest Mieczysław Stańczyk.
Bogaty repertuar „Dobrzeliniaków” cechuje zdecydowana przewaga melodii w metrum trójdzielnym, głównie kujawiaków i oberków. Kapela ma w repertuarze również polki, marsze, a także nowszy repertuar (walce, fokstroty, tanga itp.), jednak imponującą większość stanowi repertuar lokalny. Wymienieni członkowie kapeli, łącznie ze Sławomirem Czekalskim, zamieszkują poza granicami dawnego Księstwa Łowickiego, na pograniczu kutnowsko-łowicko-łęczyckim. „Dobrzeliniacy” działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie w powiecie kutnowskim, województwie łódzkim.
Kapela otrzymała wiele nagród na przeglądach i festiwalach, zarówno wojewódzkich,  jak i ogólnopolskich (m.in. w Sieradzu, Bedlnie, Żychlinie). Począwszy od 1986 roku kapela kilkakrotnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (uzyskując I nagrodę w 2003, 2010, 2015). „Dobrzeliniacy” są też laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, przyznanej w 2005 roku.

dr Ewa Sławińska-Dahlig 

Sławomir Czekalski (ur. 1944) – harmonia trzyrzędowa
Maria Stępień (ur. 1989) – skrzypce
Mieczysław Stańczyk (ur. 1953) – baraban ze stalką
Kazimierz Nitkiewicz (ur. 1990)
Róża Martyna Grabowska (ur. 2000)

realizacja nagrań w Poleskim Ośrodku Sztuki (Łódź) oraz Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej (Warszawa): Franciszek Stępień
realizacja nagrań podczas festiwalu Wszystkie Mazurki Świata (Warszawa): KMD STUDIO
miks i mastering: Franciszek Stępień
koncepcja płyty: Maria Stępień / Piotr Baczewski
projekt okładki i książeczki: Czarli Bajka – www.czarlibajka.com
wydawca: fundacja Muzyka Zakorzeniona / Warszawa / 2022
www.facebook.com/muzyka.zakorzeniona
www.muzykazakorzeniona.pl
℗ © 2022 fundacja Muzyka Zakorzeniona

Back to Top