Archiwum Gana

Piotr Gan (1914-1983) to jeden z największych badaczy i popularyzatorów muzycznych i rzemieślniczych tradycji Kielecczyzny i Ziemi Radomskiej.
Pierwszy raz z dorobkiem Piotra Gana zetknęliśmy słuchając porannych audycji w Radiu Kielce, obfitujących w nagrania jego autorstwa zrealizowane w na początku II połowy XX w. Usłyszeliśmy na nich grę znanych nam wiejskich muzykantów z czasów, gdy byli u szczytu formy. Zachwyciły nas.
Jakiś czas później, przez przypadek, trafiliśmy na prywatne archiwum Gana, zakupione po jego śmierci od żony Ireny przez Państwowe Muzeum Etnograficzne (PME) w Warszawie.
W skład tego archiwum znajdującego się w PME, które pozostawił po sobie Piotr Gan wchodzi:
– ponad 1382 negatywy cz-b
3099 stron notatek terenowych, zapisków i tekstów
Większość wyżej wymienionych materiałów pochodzi z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.
Upublicznienie tych materiałów stało się możliwe dzięki odnalezieniu przez naszą fundację spadkobiercy Piotra Gana, co umożliwiło nam uregulowanie ich statusu prawnego oraz digitalizację i archiwizację wszystkich fotografii i dokumentów przy współpracy PME Biblioteki Narodowej – Polona, na stronie której można znaleźć wszystkie zdigitalizowane zdjęcia pochodzące z kolekcji Archiwum Naukowego PME.
Strona www.archiwumgana.pl jest z założenia kontynuacją działań rozpoczętych przez naszą fundację w 2016 roku. Systematycznie digitalizujemy, archiwizujemy, opracowujemy i upubliczniamy notatki, teksty i fotografie Piotra Gana – największego badacza Kielecczyzny i Ziemi Radomskiej.
Materiały znalezione w archiwum Piotra Gana poszerzamy o współczesne teksty, nagrania i zdjęcia, które pokazują tereny badane przez Gana dziś.
W 2022 roku dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokonaliśmy renowacji nagrobka Ireny i Piotra Ganów na cmentarzu prawosławnym w Kielcach.
Back to Top