Niniejsza publikacja stanowi zbiór pieśni maryjnych, przygodnych, pogrzebowych i pasyjnych śpiewanych przez Marię Siwiec (ur. 1959 r.), znakomitą śpiewaczkę ze wsi Gałki k. Rusinowa (Ziemia Radomska).

Jeszcze przed II Wojną Światową wieś Gałki otaczały rozległe mokradła i stawy leśne. Dawniej był to teren w znacznej mierze niedostępny dla ludzi. Być może dzięki temu wieś ta znana jest ze swojej muzykalności, zamiłowania do śpiewu i zachowanych po dziś dzień wyjątkowej tradycji śpiewaczej.

Sztukę wokalną Mari Siwiec charakteryzują: naturalna emisja, archaiczne skale muzyczne i podziały rytmiczne.

Wybór pieśni podyktowany jest powyższymi czynnikami i pokazuje bogactwo polskiej muzyki tradycyjnej, która nawet ściśle związana z kanonem kościoła naznaczona jest stylem danego regionu.
realizacja nagrań / miks i mastering: Bartosz Suchy
konsultacje merytoryczne: Joanna Skowrońska / Adam Strug
koordynacja merytoryczna i organizacyjna: Piotr Baczewski i Monika Gigier
zdjęcie okładkowe: Piotr Baczewski (kapliczna na skraju lasu koło wsi Gałki)
realizacja nagrań: 2020

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci przyznanego Marii Siwiec.

Back to Top