Niniejsza płyta jest wynikiem badań terenowych i nagrań w Chorwacji ekipy fundacji Muzyka Zakorzeniona w ramach projektu “Szlakiem reemigrantów”. Naszym zamierzeniem było przyjrzeć się środowisku akustycznemu w jakim znaleźli się Polacy, którzy przybyli za chlebem, głównie z Galicji, do Chorwacji i północnej Bośni w czasach cesarstwa Austro-Węgierskiego. Po drugiej wojnie światowej znaleźli się ponownie w Polsce, tym razem na Dolnym Śląsku w okolicach Bolesławca. Przywieźli ze sobą instrumenty - tamburice i pieśni. Także polskie pieśni chętnie wykonywali i wykonują do dziś w wielogłosie.
W badaniach kierowaliśmy się różnymi tropami: repertuarem znanym do dziś pod Bolesławcem, instrumentarium, repertuarem obrzędowym, ciekawymi formami nieznanymi w Polsce, położeniem geograficznym. Po części każdy z tych szlaków muzycznych znajduje się na płycie. Znajdziemy zatem rozganje i bećarac - formy wokalne wpisane do UNESCO na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego; pieśni Chorwatów z centralnej Bośni, pieśni weselne ze Slavoniji i Bośni, zespół tamburicowy, pieśń “na stari glas”, kolo, grane na gajdach i samicy. Nagrań dokonaliśmy w regionach: Pokuplje i sławońska Posavina.
nagrania / audio recordings / audio snimanje: Karol Majerowski

wybór pieśni / ongs selection / izbor pjesama: Joanna Skowrońska

fotografija i video / fotografie i wideo / photography and video: Piotr Baczewski

grafika / graphic and cover / grafički dizajn: Barbara Majnarić

konsultacje merytoryczne / substantive consultations / suradnici na terenskom radu: Marija Gačić, Barbara Majnarić, Filip Butković, Zespół Łada, Silvija Ščuka

Płyta "Szlakiem reemigrantów - Chorwacja" jest częścią zadania publicznego "Szlakiem reemigrantów" realizowanego przez fundację Muzyka Zakorzeniona i dofinansowanego ze środkow pochodzacych z budżetu Województwa Mazowieckiego.

The album "Paths of reemigrants - Croatia" is part of the public project "Paths of reemigrants" carried out by the Muzyka Zakorzeniona foundation and co-financed by funds from the budget of the Masovian Voivodeship.

Album "Putevima reimigranata - Hrvatska" dio je javnog projekta "Putevima reimigranata" koji provodi Zaklada Muzyka Zakorzeniona, a sufinancira se sredstvima iz proračuna Mazovskog vojvodstva.


partnerzy / partners / partneri:
Institut za etnologiju i folkloristiku w Zagrzebiu [HR]
Ojkamine [HR]
Heritage Chaser [HR]
fundacja Łada [PL]

Back to Top