Biskupizna to mikroregion etnograficzny położony w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Centrum regionu jest Krobia, a całość tworzą miejscowości: Bukownica, Chumiętki, Domachowo, Grabianowo, Posadowo, Potarzyca, Rębowo, Sikorzyn, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo oraz Żychlewo. Wiele z odrębnych, charakterystycznych tradycji zachowało się tu z uwagi na fakt, że od XIII do XVIII wieku tutejsze ziemie były własnością biskupów (aż do 1927 roku każdy biskup poznański stawał się z urzędu także proboszczem Krobi). W trakcie zaborów uwłaszczenie nastąpiło tu stosunkowo szybko. O ile w Wielkopolsce proces ten trwał aż do 1842 roku, to na Biskupiźnie miał on miejsce o dekadę wcześniej (1830–1833). Dobra biskupie zostały skonfiskowane przez rząd pruski, a następnie oddane w dzierżawę na korzystniejszych warunkach, niźli te, które zastosowano do majątków szlacheckich i chłopskich na pozostałych terenach Wielkopolski. Sytuacja ta znacząco wpłynęła na wykształcenie się pewnego rodzaju poczucia odrębności i elitarności. Dzięki mniejszemu obciążeniu pańszczyzną i większym gospodarstwom, żyło się tu lżej i dostatniej:

Na tej płycie usłyszycie biskupiański repertuar w wykonaniu instrumentalistów, śpiewaków i śpiewaczek urodzonych w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Został on zarejestrowany w latach 1973–1976 przez Polskie Radio Poznań. Nagrania te przeniosą Was do dawniejszego świata, w głąb XIX stulecia. Dzięki nim usłyszycie jak przed laty brzmiała muzyka i śpiew z południowo-zachodniej Wielkopolski. 
Projekt Hej, z młodych lat! Biskupiańskie pieśni z archiwum wyjęte" był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

nagrania zostały nagrane przez Polskie Radio Poznań w latach 1973-1976

Na płycie usłyszymy:
Jana Bzdęgę - śpiew
Bolesława Łapawę - śpiew
Marię Majchrzak - śpiew
Stanisławę Puślednik - śpiew
Józefę Sławińską - śpiew
Teodozję Jakuszkowiak - śpiew
Władysława Sworowskiego - śpiew i skrzypce podwiązane
Stanisława Jańczaka - dudy wielkopolskie
Feliksa Chudego - skrzypce podwiązane
Szczepana Sadowskiego - dudy wielkopolskie

realizator nagrań w roku 1975: Jerzy Kamyszek

kierownik muzyczny realizacji nagrań: doc. dr Marian Obst

przygotowanie nagrań do wydania: Karol Majerowski

koncepcja płyty: Piotr Baczewski / Maria i Krzysztof Polowczykowie / Joanna Szaflik

projekt okładki i książeczki: Aleksandra Woś / Natalia Niemiec
teksty: Ewelina Grygier

redakcja i korekta: Joanna Skowrońska

Fotografie użyte w publikacji pochodzą z archiwum Biskupiańskiego zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic.

Back to Top